1. INTRODUCERE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Divertiland Parks SRL, cu sediul în Strada Divertismentului, Nr. 1, Chiajna, Ilfov, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.divertiland.ro. („Site-ul”)

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, SC Divertiland Parks SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul divertiland.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completarii formularelor de contact prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

3. CONȚINUTUL ÎNCORPORAT

Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipurile YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact ca și cum ai vizita celălalt site.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre dvs., să utilizeze cookie-uri, să includă urmărirea suplimentară a terților și să monitorizeze interacțiunea dvs. cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat, dacă aveți un cont și sunteți conectat la site-ul respectiv. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim:

FACEBOOK

Pluginul pentru pagina de Facebook este folosit pentru a afișa cronologia Facebook pe site-ul nostru. Facebook are propriile sale cookies și politici de confidențialitate asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe Facebook, iar IP-ul dvs. nu este trimis către un server Facebook până când nu dați acordul. Vedeți politica lor de confidențialitate aici: Politica de confidențialitate Facebook.

YOUTUBE

Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile sale politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem niciun control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube, iar IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu dați acordul. Vedeți politica lor de confidențialitate aici: Politica de confidențialitate YouTube.

WHATSAPP

Modulul de WhatsApp este folosit pentru a inregistra numele si numarul de telefon pentru cei care doresc sa viziteze Divertiland Water Park, conform ordinului comun MTS/MS nr.619/1077 din 12.06.2020 si publicat in Monitorul Oficial in 13.06.2020. Datele vor fi prelucate doar in scopul de a avea evidenta celor care au vizitat Divertiland Water Park pentru o perioada de 3 luni, incepand cu 24.06.2020, dupa care vor fi sterse. Politica de confidentialitate WhatsApp o puteti vizualiza aici: Politica de confidentialitate WhatsApp.

TIDIO

Acest site web utilizează Tidio, o platformă de chat care conectează utilizatorii cu asistența clienților SC Divertiland Parks SRL. Colectăm adrese de e-mail / nume / numere de telefon numai cu acordul utilizatorilor, pentru a începe chat-ul. Mesajele și datele schimbate sunt stocate în aplicația Tidio. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.
SC Divertiland Parks SRL nu folosește aceste mesaje sau date decât pentru a urmări problemele sau întrebările înregistrate de utilizatori. Datele dvs. personale vor fi procesate și transmise în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

4. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, SC Divertiland Parks SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Divertiland Parks SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularele disponibile pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Divertiland Parks SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

5. DURATA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Ca principiu, SC Divertiland Parks SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Divertiland Parks SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC Divertiland Parks SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

6. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Divertiland Parks SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC Divertiland Parks SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de dezvoltare web), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către SC Divertiland Parks SRL nu sunt transferate în afara României.

8. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Divertiland Parks SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Divertiland Parks SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Divertiland Parks SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Divertiland Parks SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Divertiland Parks SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Divertiland Parks SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Divertiland Parks SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: marketing@divertiland.ro.

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://divertiland.ro/politica-de-cookies/.