REGULAMENTUL CONCURSULUI “ORA NEBUNA, 2020”
organizat de Park Expert Service DTL S.R.L.
in perioada 16 iulie – 6 septembrie

 

Art.1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului “ORA NEBUNA, 2020” este Park Expert Service DTL SRL, personana juridica romana, cu sediul in Chiajna, jud. Ilfov, Str. Divertismentului, nr.1, J23/1454/2011, CUI RO 28556465, denumita in continuare “Organizatorul”.

Concursul “ORA NEBUNA, 2020”, denumit mai departe “Concursul”, se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii si este denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea urmand sa fie adusa la cunostinta publicului in modalitatile prevazute la Art.3.

Art.2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 16.07.2020 – 6.09.2020,  online, in cadrul transmisiunilor live cuprinse sub titlul “ORA NEBUNA”. Fiecare viitoare editie este anuntata in timp util pe canalele de social media DIVERTILAND – Water Park.

Transmisiunea live este efectuata din incinta DIVERTILAND – Water Park, situat pe Str. Divertismentului, nr.1, Chiajna, jud. Ilfov.

Art. 3. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil pe facebook, la sectiunea “Notes” si la adresa de internet divertiland.ro/regulament-ora-nebuna.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia informarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicare pe pagina web https://www.divertiland.ro

Art. 4.  DREPT DE PARTICIPARE

Concursul este deschis oricarei persoane fizice care urmareste in direct transmisiunile “ORA NEBUNA”, iar la data participarii la concurs a implinit varsta de 14 ani. Angajatii si colaboratorii companiei Park Expert Service DTL SRL si ai altor companii implicate in Concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a lua parte la Concurs.

Art.5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI – CONDITII DE PARTICIPARE

5.1 Acest Concurs este deschis tuturor persoanelor fizice care la data participarii au implinit varsta de 14 ani. Pe durata desfasurarii transmisiunii live ORA NEBUNA, in momentul in care va propune un nou concurs, realizatorul va pune o intrebare sau va lansa o provocare. Prezentatorul este cel ce selecteaza castigatorul, acesta putand fi ales nu neaparat in ordine cronologica, dintre participantii care vor oferi o solutie ingenioasa pentru tema de concurs sau care au raspuns la intrebarea lansata. In orice situatie, evaluarea si selectia comentariilor castigatoare apartine in totalitate Organizatorului.

Art.6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1 Premiile garantate vor fi acordate de catre Organizator dupa selectarea si anuntarea numelor castigatorilor Concursului, in cadrul transmisiunii live “ORA NEBUNA”.

6.2 Odata selectat un participant la Concurs, premiul ce va reveni acestuia va fi stabilit aleatoriu prin invartirea unei rotii de concurs.

6.3 Castigatorul poate revendica premiul luand legatura cu echipa Divertiland prin aplicatia de chat “Facebook Messenger”.

6.4 Pentru a intra in posesia premiului obtinut, castigatorul trebuie sa il ridice de la sediul Divertiland, situat la adresa din Str. Divertismentului, nr.1, comuna Chiajna, judetul Ilfov.

6.5 Roata de concurs are 14 campuri colorate diferit, cate 2 pentru culorile galben, bleu, verde, albastru si 4 pentru culoarea rosie. Pe campurile galbene se afla vouchere cu o intrare, respectiv cu 2 intrari la Divertiland. Pe primul dintre campurile albastre se afla un voucher de acces 1+1, cu 20% reducere la barurile si restaurantele din incinta parcului deschise in ziua vizitei. Pe al doilea camp albastru se afla un tricou Divertiland. Pe campurile bleu se afla tricouri Divertiland. Pe campurile mov se afla genti de plaja Divertiland. Pe campurile verzi se afla cani Divertiland. Cele 4 campuri rosii nu aduc niciun premiu participantilor.

6.6 Roata de concurs va fi invartita si va fi acordat premiul indicat de campul in care se va opri acul portocaliu, situat in partea superioara a suportului.

6.7 Voucherele de acces oferite cadou NU sunt transmisibile si nu pot fi valorificate in bani. Voucherele sunt valabile pe toata durata sezonului 2020.

6.8 Descriere premii:

  • O cana – Castigatorul primeste o cana personalizata cu logo-ul Divertiland.
  • Un tricou – Castigatorul primeste, in functie de campul la care s-a oprit acul portocaliu, fie un tricou bleumarin personalizat cu logo-ul Divertiland, fie un tricou bleumarin personalizat cu scris galben “Divertiland – Distractia vine in valuri”, fie un tricou rosu personalizat cu scris alb “Divertiland – Distractia vine in valuri”.
  • O geanta – Castigatorul primeste o geanta personalizata cu logo-ul Divertiland.
  • 1+1 – De luni pana vineri, la achizitia unui bilet de acces castigatorul poate intra in parcul acvatic Divertiland insotit de inca o persoana, iar in interiorul parcului va beneficia de reducere de 20% la o comanda la baruri sau restaurante.
  • O intrare – Castigatorii beneficiaza de o intrare libera in parcul acvatic Divertiland.
  • 2 intrari – Castigatorii au posibilitatea sa viziteze de doua ori parcul acvatic Divertiland sau sa beneficieze de intrare libera alaturi de inca o persoana.

6.9. Castigatorii vor putea intra in posesia premiului confirmand ca sunt detinatorii profilului de Facebook prin intermediul caruia a fost castigat premiul. Dovada se face pe baza cartii de identitate conform datelor transmise prin intermediul aplicatiei de chat “Facebook Messenger”.

6.10 Castigatorii vor putea beneficia de premiile oferite in consecinta cu natura acestora, asa cum este descrisa la art. 6.8.

6.11. Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

6.12. Premiile pot fi ridicate doar de catre persoana careia ii revin. Nu se permite transmiterea acestora catre alti beneficiari.

6.13. Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.

6.14. Castigatorii vor semna un Proces Verbal de predare-primire prin care accepta premiile. In Procesul Verbal de predare-primire vor fi mentionate numele, prenumele si ziua ridicarii premiului.

6.15. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii Procesului Verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

6.16 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si schimba oricand, pe parcursul perioadei derularii concursului, natura premiilor acordate in cadrul Concursului

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

Prezentul Consurs inceteaza la data de 6.09.2020. Concursul poate inceta inainte de data stabilita in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment extern si invincibil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator – inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a continua concursul, din motive independente de vointa sa – eveniment a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art.4 din prezentul Regulament.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrare de catre Organizator, persoana juridica descrisa la Art.1. Adresa de contact a Organizatorului, in cazul nelamuririlor si a obtinerii de informatii privind exercitarea drepturilor asupra datelor cu caracter personal, este: office@divertiland.ro.

Participarea la concurs presupune publicarea a cel putin unui comentariu la transmisiunea live “ORA NEBUNA”, astfel ca fiecare participant isi asuma implicit asocierea punctuala a propriului profil de Facebook cu temele dezbatute si Concursurile organizate in cadrul transmisiunii.

8.1 Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului:

Pe durata desfasurarii Concursului, Operatorul va colecta de la participantii castigatori urmatoarele date cu caracter personal:

i. Nume;
ii. Prenume;
iii. Data nasterii.

8.2 Scopul prelucrarii informatiilor consta in validarea castigatorilor si atribuirea premiilor in conformitate cu Regulamentul si obligatiile financiar-contabile ale Operatorului.

8.3 Atribuirea premiilor implica anuntarea numelui de profil al utilizatorului Facebook selectat de Organizator, in timpul transmisiunii live a Concursului.

8.4 Destinatarii datelor cu caracter personal:

i. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi puse la dispozitia autoritatilor in circumstantele in care Operatorul trebuie sa respecte legislatia in vigoare;

ii. Datele vor fi dezvaluite si contabililor, auditorilor, avocatilor si altor consultanti profesionali externi, care vor fi obligati prin lege sau prin contractul incheiat cu Organizatorul sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal.

iii. In cazul in care Organizatorul se afla in situatia de a-si exercita sau apara un drept personal, acesta poate dezvalui datele cu caracter personal catre orice executor judecatoresc sau instanta abilitata din Romania.

8.5 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate se limiteaza la intervalul 16.07.2020-6.10.2020, adica perioada pe parcursul careia se desfasoara concursul plus inca o luna. La expirarea acestei perioade, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare.

8.6 Drepturile persoanelor vizate

Cu scopul de a asigura prelucrarea transparenta si echitabila a datelor cu caracter personal, Organizatorul informeaza participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

i. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare;

ii. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

iii. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

iv. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

v. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

vi. dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

vii. dreptul la portabilitate a datelor;

viii. dreptul de a depune o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si dreptul de adresare catre instantele de judecata competente.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior la adresa office@divertiland.ro

Art. 9 ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Organizatorul, angajatii si colaboratorii acestuia nu isi asuma nici o raspundere pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel suferite de persoanele participante, rezultate in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma participarii la Concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage sau modifica prezentul Concurs si respectiv natura oricarui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care Organizatorul sau modul de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari neprevazute si/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil, scapa de sub control si care pun Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.